ชื่อไทย : เอื้องมัจฉาณุ
ชื่อท้องถิ่น : เอื้องมัจฉา(กทม.) 
ชื่อสามัญ :
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dendrobium palpebrae Lindl.
ชื่อวงศ์ : ORCHIDACEAE
ลักษณะวิสัย : กล้วยไม้
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :
ลำต้น :
เป็นลำสี่เหลี่ยม โคนเรียวกลมคล้ายก้าน ปลายสอบ สูง 15 – 20 ซม. กว้าง 1 – 1.5 ซม. ผิวเรียบมันเล็กน้อย ขึ้นเป็นกลุ่มตรงหรือทอดเอนหลายทิศทาง
ใบ :
เกิดใกล้ยอด มี 3 – 5 ใบ รูปขอบขนานแกมรูปรี ขนาด 10 – 15 ? 2 – 2.5 ซม. แผ่นใบค่อนข้างบางและเหนียวคล้ายหนัง ผิวใบมัน
ดอก :
ช่อดอกเกิดตามข้อ เป็นพวงห้อยลง ขนาด 15 – 20 ? 7 – 8 ซม. ดอกในช่อค่อนข้างโปร่ง ก้านดอกยาว 3 – 4 ซม. ขอบกลีบมักจะมีสีม่วง ขนาดดอก 2 – 2.5 ซม. ดอกบานทนประมาณ 3 – 5 วัน มีกลิ่นหอมอ่อนๆ
ผล :
ระยะติดดอก - ผล :
เริ่มติดดอก : กุมภาพันธ์ สิ้นสุดระยะติดดอก : มีนาคม
เริ่มติดผล : สิ้นสุดระยะติดผล :

สภาพทางนิเวศวิทยา :

นิเวศวิทยา ป่าดิบแล้งและป่าเบญจพรรณทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงใต้ และภาคใต้

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์ อินเดีย จีน พม่า ลาว และเวียดนาม

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

การปลูกและการขยายพันธุ์ :
รายละเอียดการใช้ประโยชน์ :
แหล่งอ้างอิง : 1] อบฉันท์ ไทยทอง. 2552. กล้วยไม้เมืองไทย. พิมพ์ครั้งที่ 16. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.
ประเภทของการใช้ประโยชน์ :
กล้วยไม้
ที่อยู่ :
หมายเหตุ :
รูปพรรณไม้ :
   
Copyright © 2011 Royalpark Rajapruek All rights reserved.
ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร 053-114110-5 แฟกซ์ 053-114196 E-Mail : rprp@hrdi.or.th
เริ่มใช้งานระบบเมื่อ 1 มิถุนายน 2554